Politika kvaliteta
Porsche SCG je sastavni deo poslovne politike u okviru konteksta poslovanja, usklađena sa vizijom i misijom kompanije i zasnovana na stručnosti i profesionalnosti svojih zaposlenih, visokom kvalitetu usluga, kao i partnerskom odnosu sa svim relevantnim zainteresovanim stranama.

Osnovni principi naše Politike kvaliteta su:

 

  • Potpuna primena zakonskih i svih drugih primenjivih uslova iz okvira svoje delatnosti;
  • Pouzdanost i visok nivo kvaliteta usluga sa ciljem povećanja zadovoljstva klijenata;
  • Stvaranje uslova za stabilan i održiv uspeh i razvoj kompanije;

  • Konkurentnost na tržištu zasnovana na načelima javnosti i transparentnosti;
  • Motivacija svih zaposlenih da ostvaruju međusobnu saradnju, doprinose zajedničkom uspehu, šire poverenje i pripadnost kompaniji;
  • Stalno unapređenje efektivnosti i efikasnosti primenjenog sistema menadžmenta kvaliteta;
  • Uzor dilerskoj mreži i servisnim partnerima po pitanju ispunjavanja najviših standarda;

  • Primena PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklusa, procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku.

27.04.2023.