Impressum

Porsche SCG  je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Beogradu.

Skraćena oznaka firme: Porsche SCG d.o.o.

Pun naziv firme: Preduzeće za unutrašnji i spoljnotrgovinski promet Porsche SCG DOO Beograd  (Palilula)

Članovi/Suvlasnici Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.


Poštanska adresa:
Zrenjaninski put 9A, 11210 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3042 400
Telefax: +381 11 3042 409

e-mail: info(kwfat)porschescg(kwfdot)rs

Porsche SCG d.o.o. 
Matični/Registarski broj: 17522060
PIB: 103199653

Banka:
Raiffeisen Banka a.d.
Transakcijski račun broj: 265-1100310003332-44

Generalni direktori:
Miloš Vujanović i Josef Graf