UVOD

Zaštita Vaše privatnosti pri korišćenju naše web-stranice nam je veoma važna.  Zbog toga ćemo Vas u tekstu koji sledi detaljno informisati o istraživanju ličnih i anonimnih podataka. Pravo na korišćenje ličnih podataka kao anonimnih podataka pripada u, zakonom dozvoljenom obimu, firmi  Porsche SCG . Na ovoj web-stranici biće korišćen softver za statističku analizu. Upotrebom ovih podataka mogu se dobiti vredna saznanja o potrebama korisnika. Ova saznanja doprinose daljem poboljšanju kvaliteta ponude. Pojedinačno se svakom posetom neograničeno akumulira sledeći set podataka:

  • anonimni oblik IP-adrese računara sa kojeg se pristupa
  • datum i vreme posete
  • naziv posećene stranice odn. Datoteke
  • ID-sesija
  • URL-referer (poreklo adrese web-stranice, sa koje ste došli na našu web-stranicu)
  • preneta količina podataka
  • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
  • operativni sistem koji je u upotrebi kod korisnika

 

Da bi ova protivurečnost bila tehnički obrađena u Vašem pretraživaču je postavljen OPT-OUT Cookie. Ovaj Cookie služi samo zato da bi se Vaša protivurečnost negde svrstala.  Molimo Vas da imate na umu da jedan OPT-OUT Cookie iz tehničkih razloga može da bude primenjen samo kod pretraživača koji ga je postavio. Ukoliko Vi ugasite Cookie-je ili koristite neki drugi pretraživač ili drugi PC, morate funkciju OPT-OUT iznova aktivirati.

Social Plugins

Porsche Beograd Sever koristi na www.porsche-sever.rs ) takođe i takozvane Social Plugins (u daljem tekstu menije) društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter i Google+. Prilikom Vaše posete našoj veb-strani ovi meniji su standardno deaktivirani, to znači oni bez Vaše pomoći ne šalju podatke dotičnoj društvenoj mreži. Pre nego što koristite te menije morate ih klikom aktivirati. Meni ostaje toliko dugo aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili ugasite Vaše cookie-je. Nakon aktiviranja uspostavlja se direktna veza sa serverom dotične društvene mreže. Sadržaj menija se onda direktno prenosi sa društvenih mreža na vaš pregledač (Browser) i sa njega su uključuje u web-stranicu. Nakon aktiviranja jednog menija dotična društvena mreža može već da istražuje podatke, nezavisno od toga, da li su oni u interakciji sa menijem. Ako ste ulogovani u jednoj društvenoj mreži, ona Vašu posetu ovoj veb-stranici može da svrsta uz Vaš korisnički nalog.  Posetu drugih veb-stranica društvena mreža ne može nigde da svrsta, pre nego što i tamo aktivirate dotični meni. Ako ste član u nekoj društvenoj mreži i ne biste želeli da ona podatke koje ste sakupili prilikom posete našoj web-stranici spaja sa Vašim već sačuvanim podacima, morate se pre aktiviranja menija izlogovati sa dotične društvene mreže. Na obim podataka koje istražuju društvene mreže Vašim menijima mi nemamo uticaj. O svrsi i obimu istraživanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane dotičnih društvenih mreža kao i o Vašim pravima iz ove oblasti i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaših podataka saznaćete više iz uputstva za zaštitu podataka dotičnih društvenih mreža.

Facebook
Na našim veb-stranicama primenu nalaze Facebook-ovi Social Plugins. Za to koristimo dugme LIKE. Radi se pritom o ponudi američkog preduzeća Facebook Inc (1601S.Californija Ave.,Palo Alto, CA 94304 USA). Ukoliko posećujete jednu od naših veb-strana, koja sadrži jedan takav Plugin, to ipak ne uspostavlja vezu sa tim preduzećem. To će se dogoditi tek nakon Vašeg izričitog pristanka za koji ćete biti pitani klikom na odgovarajuće dugme. O svrsi i obimu istraživanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Facebook-a kao i o Vašim pravima iz ove oblasti i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaše privatne sfere saznaćete više iz uputstva za zaštitu podataka na facebook-u: www.facebook.com/policy.php

Ukoliko ne želite da Facebook podatke sakupljene preko našeg veb-nastupa pripiše Vašem Facebook - nalogu, morate se pre Vaše posete našoj veb - stranici izlogovati sa Facebook-a. Čuvanje Facebook Plugins sa Add - Ons za Vaš pregledač možete u potpunosti sprečiti, npr. Jednim "Facebook Blocker".

Youtube 
Na našim veb-stranicama primenu nalaze Youtube-ovi Social Plugins. Za to koristimo video-snimke u kôdu veb-strana. Pritom se radi o ponudi američkog preduzeća Google Inc. O svrsi i obimu istraživanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Youtube-a  kao i o Vašim pravima iz ove oblasti i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaše privatne sfere saznaćete više iz uputstva za zaštitu podataka na Google-u: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Vaš Cookie podešavanja

Vaš pretraživač može biti tako podešen da se cookie-ji samo uz Vašu saglasnost stvaraju ili generalno odbijaju. Mi međutim ukazujemo na to da su bez cookie-ja delovi web-strane ograničeni ili uopšte neiskoristivi. Vi imate mogućnost da korišćenje cookie-ja regulišete i u datom slučaju sprečite, ukoliko Vaš pretraživač (Browser) na sledeći način konfigurišete: