Karijera u kompanijama Porsche SCG i Porsche Inter Auto S

Pratite slobodna radna mesta i mogućnosti za karijeru na posebnoj LinkedIn stranici kreiranoj posebno za tu namenu.