Servisni Marketing i organizacija 

Prioritet su nam zadovoljni klijenti i kvalitet proizvoda i usluge. U tome učestvuje odeljnje Servisnog marketinga i organizacije. Naši zaposleni su zaduženi za Garancije, Brigu o kupcu i Servisni marketing. Ovde se obrađuju, proveravaju i odobravaju garantni zahtevi cele dilerske mreže i rešavaju specijalni grantni i kulanc zahtevi. Briga o kupcu vodi računa da naši klijenti uvek budu zadovoljni kako proizvodom tako i samom uslugom i servisnom, i da uvek ispunimo njihova očekivanja. Servisni marketing promoviše poslovanje servisa naših dilera, prati dešavanja na servisnom tržištu i svoje aktivnosti prilagođava tržišnim potrebama. Ovde razvijamo posebne usluge i pakete koji će dopirneti stvaranju najbolje servisne ponude za naše klijente.