Servisna tehnika

Servisna Tehnika je zadužena za pružanje tehničke podrške ovlašćenim servisnim partnerima. Podršku partnerima pružaju stručno obučeni zaposleni koji su sertifikovani su od strane proizvođača i redovno pohađaju obuke u inostranstvu tako da su uvek u toku sa aktuelnim tehničkim razvojem. Ovde je uključen takođe poseban i veoma važan segment poslovanja a to su Tehničke i Netehničke obuke. U trening centru Porsche SCG, sertifikovani treneri održavaju obuke koje pohađaju ovlašćeni dileri  Porsche SCG mreže.  Sektor Servisne tehnike je takođe zadužen za homologacije, nabavku i distribuciju stručne tehničke i netehničke literature kao i programa za samostalno učenje.