Zaštita podataka

 

Politika zaštite podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korišćenja naše web-stranice Porsche SCG za nas je od velike važnosti. Iz tog razloga u nastavku ovog teksta ćemo Vas podrobno informisati o prikupljanju anonimnih i ličnih podataka. Porsche SCG se striktno pridržava svih regulativa o zaštiti ličnih podataka. Porsche SCG zadržava pravo obrade ličnih i anonimnih podataka u granicam dozvoljenim zakonom.

Zaštita podataka

Porsche SCG je preduzeo određene tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio vaše podatke od gubitka, manipulacije ili neautorizovanog pristupa. Ove mere su predmet regularnih provera i stalno se unapređuju i adaptiraju u skladu sa tehnološkim napredkom.

Pristupni protokol

Vezano za Vaš pristup sadržaju na ovoj web strani i prilikom svakog otvaranja stranice odn. datoteke, podaci o pristupu tokom povezivanja memorišu se u tzv. datoteci o protokolima. Pojedinačno, o svakom pristupu memorišu se sledeći podaci:

 • IP-adresa računara koji zahteva pristup 
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristup 
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Lični podaci memorišu se samo onda ukoliko ih sami stavite na raspolaganje - npr. u okviru registracije prilikom slanja upita, učešća u nagradnoj igri ili prijave na newsletter - i date odobrenje za njihovu obradu. Ukoliko se za  korišćenje ponuđenih usluga od Vas zahtevaju Vaši lični podaci, isključeno je njihovo dopunjavanje podacima iz protokoliranja preko IP-adrese u svrhe formiranja korisničkog profila.

S obzirom da dopuštenje o korišćenju Vaših podataka u prethodno navedene svrhe, ono može da obuhvati i prenošenje Vaših podataka na (dilerski objekat, servis), finansijske institucije za pružanje usluga (Porsche Leasing), odn. Institute za istraživanje javnog mnjenja, onda Vaši podaci mogu biti prosleđeni tim institucijama. Nadalje, njihovo prosleđivanje trećim licima, kao što su provajderi email listi, kompanije za direktni mailing ili reklamne agencije, se ne vrši.

1.Podaci koje vi ostavljate

Lični podaci se snimaju samo onda ukoliko nam ih sami saopštite i date odobrenje za njihovu obradu, npr. u okviru registracije, prilikom upita, nagradne igre ili prijave na newsletter. Više o ovome u tački 4.

2. Podaci prikupljeni sa naše strane

Kada posetite naš web sajt određeni podaci će biti prikupljeni putem "Kolačića" (Cookie) automatski. Više informacija o "Kolačićima" (Cookie) možete naći posebnom objašnjenju na sledećoj stranici

3. Partneri

Porsche SCG ne obrađuje sve prikupljene podatke sam, već koristi podršku profesionalnih partnera:

 • Porsche Informatik GmbH sa sedištem u Salzburgu,
 • twyn group GmbH sa sedištem Welsu,
 • Vivid Planet Software GmbH sa sedištem u Henndorf am Wallersee

koji rade u ime Porsche Austria GmbH & Co OG

Ovi partneri su pažljivo odabrani i preduzimaju određene tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci obrađivali u skladu sa zakonom a Vaša prava bila potpuno zaštićena. Partnerima nije dozvoljna upotreba podataka za svoje ili marketinške svrhe kao ni deljenje podataka sa trećim licima.

Dodatno, Porsche SCG ne prosleđuje nikakve informacije trećim licima poput provajdera mail listi ili kompanijama za direktni mailing.

4. Obrada podataka koje ne zahtevaju eksplicitan pristanak

Opšti kontakt formulari

 • Kontakt formular: prilikom slanja opšteg upita putem formulara, vaši lični podaci (podaci o vozilu, informacije o dileru, ime, adresa, kontakt i poruka) će biti obrađeni.
 • Svrha: adekvatan odgovor na vaš upit
 • Vreme čuvanja: 12  meseci

Prikupljanje i obrada anonimnih podataka

Na ovoj stranici se koristi softver za analizu korišćenja. Analizom tih podataka moguće je da se dođe do dragocenih saznanja o potrebama naših korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude. O svakom pristupu snimaju sledeći podaci:

 • anonimni oblik IP adrese računara koji zahteva pristup
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristupanje
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posetioca vebsajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posetioca na bazi anonimnosti. Više informacija o cookies možete pročitati ovde

 

Ograničenja o povezivanju / Link agreement

 

1. Ovaj vebsajt postavlja i ažurira firma koja je u sastavu koncerna Porsche ("Porsche") i obuhvata početnu stranicu (homepage) i sve ostale stranice ovog vebsajta.

2. Porsche pozdravlja i dopušta postavljanje pravno korektnih veza, odn. linkova sa početnom stranicom i svim ostalim stranicama ovog vebsajta. Svako povezivanje mora jasno i nedvosmisleno da ukazuje na vezu sa vebsajtom Porsche; naročito svi sadržaji vebsajta Porsche moraju da bude reprodukovani neizmenjeno.

3. Izričito je zabranjeno povezivanje sa podstranicama vebsajta Porsche bez informacija o jasnoj oznaci porekla (Deep-Link). Porsche zadržava pravo da bez navođenja razloga određenim licima, firmama, udruženjima, grupama lica i/ili grupacijama firmi uskrati povezivanje vezano za određene Web sadržaje, Web lokacije ili vebsajtove.

4. Porsche zadržava pravo da bez navođenja razloga određenim licima, firmama, udruženjima, grupama lica i/ili grupacijama firmi uskrati povezivanje vezano za određene Web sadržaje, Web lokacije ili vebsajtove.

5. Direktno ili indirektno postavljanje linkova ka vebsajtu Porsche koji su u bilo kakvoj vezi sa informacijama, Web sadržajima ili Web lokacijama i Web stranicama čiji je sadržaj pravno nedozvoljen, nemoralan, politički radikalan, diskriminirajući, kriminalan, odbojan i slično, u svakom slučaju nije dozvoljeno. Porsche se izričito distancira od takvih sadržaja na dotičnim vebsajtovima, uključujući i podstranice.

6. Porsche ne preuzima odgovornost za štete ili smetnje, koje god vrste i pravnog osnova one bile, koje nastaju ili su nastale usled povezivanja protivno ovim Ograničenjima o povezivanju.

7. Porsche zadržava pravo da u svakom trenutku, bez navođenja razloga, opozove dopuštenje o povezivanju kao i da u slučaju povrede Ograničenja o povezivanju upotrebi sva tehnička i/ili zakonska sredstva koja mu stoje na raspolaganju.

Ova web stranica koristi kolačiće koji nam pomažu da vam pružimo najbolje iskustvo rilikom posete naše web stranice.
Prihvatite i nastavite