Prodajno-servisna mreža

Porsche SCG d.o.o sa svojim ugovornim partnerima, čini najrazvijeniju mrežu za prodaju novih vozila i pružanje servisnih usluga na tržišnom području Srbije i Crne Gore.

Na teritoriji Srbije i Crne Gore prodajno servisna mreža u potpunosti posluje u skladu sa zahtevima, normama i standardima svake od marki automobila koje se nalaze u okviru Volkswagen koncerna.

Listu ovlašćenih prodajno-servisnih centara možete pronaći na ovde.

Sve potrebne informacije o načinu kandidature i uslovima koje je potrebno da se ispune za dobijanje statusa ugovornog partnera Porsche SCG d.o.o. mogu da se dobiju upitom na sledeću adresu:


Porsche SCG d.o.o.
Zrenjaninski put 9A
11210 Beograd, Srbija
E-mail: nd(kwfat)porschescg(kwfdot)rs

Kontakt osoba: Milan Jovanović
Telefon +381 11 3042 537

 

Nezavisne servisne radionice

Nezavisne servisne radionice mogu da dobiju sve potrebne informacije o pristupu fabričkim sistemima, upitom na sledeću adresu:

 

Porsche SCG d.o.o.
Zrenjaninski put 9A
11210 Beograd, Srbija
E-mail: nd(kwfat)porschescg(kwfdot)rs

Kontakt osoba: Milan Jovanović
Telefon +381 11 3042 537