Živimo integritet.

Integritet za nas nije samo reč ili naslov. To je nešto što svakodnevno sve češće doživljavamo - u ophođenju sa drugima, u jednostavnim ili komplikovanim situacijama i kada donosimo odluke.

Kodeks ponašanja

Uvodna reč

Mi, Porsche Holding Grupa (u daljem tekstu: "Porsche Holding") kao sastavni deo Volkswagen grupe, možemo preuzeti ovu odgovornost samo ako se svako od nas ponaša u skladu sa interesom kompanije.

Pored zakona, međunarodnih konvencija i internih propisa, naše korporativne vrednosti kao što su poštovanje, poverenje i solidarnost čine osnovu našeg delovanja.

Ove vrednosti su uvek bile u osnovi priče o uspešnosti kompanije Porsche Holding i trebalo bi da budu osnova za sve naše odluke u budućnosti.

Sledeći Kodeks ponašanja služi kao osnova za naše zaposlene i rezimira osnovne principe naših aktivnosti i na taj način podržava naše zaposlene u suočavanju sa pravnim i etičkim izazovima u svakodnevnom poslovanju.

Posvećeni smo sledećim principima ponašanja i nastavićemo da radimo u cilju održavanja poštene i zakonite saradnje u budućnosti.

Kodeks ponašanja možete preuzeti sa sledećeg linka. 

 

Podrazumeva se da se pridržavamo svih zakona i internih pravila, i kao članovi društva ispravno i odgovorno postupamo kako prema preduzeću tako i prema poslovnim partnerima. Pritom smo veoma dosledni u pridržavanju ispravnih vrednosti i principa naše grupacije.

Šta je usaglašenost (Compliance)?

Usaglašenost podrazumeva pridržavanje svih zakonskih pravila i propisa, kao i internih regulativa. Usaglašenost postavlja pravne okvire i usmerena je ka tome da unapred spreči prekršaje.

Šta je integritet?

Integritet znači ispravno postupanje iz ličnih ubeđenja - odgovorno delovati prema društvu, preduzeću i poslovnim partnerima.

Stoga ponašanje sa integritetom i shodno usaglašenosti nije samo zahtev koji se postavlja, već integritet i usaglašenost više posmatramo kao sastavni deo korporativne kulture.

Za najbolje moguće iskustvo na ovoj web prezentaciji
Ova stranica koristi kolačiće za najbolje moguće korisničko iskustvo. Nastavljajući da koristite našu web stranicu prihvatate upotrebu naših kolačića (eng. Cookies) (osnovnih kolačića). Kolačići sa zahtevanim obaveznim odobrenjem (analitički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za personalizovani sadržaj) biće aktivni tek nakon njihove eksplicitne aktivacije. Ako pristanete na upotrebu kolačića, identifikacioni podaci će biti obrađeni od strane naših partnera (dobavljača kolačića i dobavljača IT usluga). Za ovu web stranicu i kolačiće odgovoran je Porsche SCG doo. Dodatne informacije o korišćenim kolačićima i njihovoj deaktivaciji mogu se naći u našoj strani o politici privatnosti i smernicama za kolačiće.
Aktivirati sve kolačiće