Živimo integritet.

Integritet za nas nije samo reč ili naslov. To je nešto što svakodnevno sve češće doživljavamo - u ophođenju sa drugima, u jednostavnim ili komplikovanim situacijama i kada donosimo odluke.

Kodeks ponašanja

Uvodna reč

Mi, Porsche Holding Grupa (u daljem tekstu: "Porsche Holding") kao sastavni deo Volkswagen grupe, možemo preuzeti ovu odgovornost samo ako se svako od nas ponaša u skladu sa interesom kompanije.

Pored zakona, međunarodnih konvencija i internih propisa, naše korporativne vrednosti kao što su poštovanje, poverenje i solidarnost čine osnovu našeg delovanja.

Ove vrednosti su uvek bile u osnovi priče o uspešnosti kompanije Porsche Holding i trebalo bi da budu osnova za sve naše odluke u budućnosti.

Sledeći Kodeks ponašanja služi kao osnova za naše zaposlene i rezimira osnovne principe naših aktivnosti i na taj način podržava naše zaposlene u suočavanju sa pravnim i etičkim izazovima u svakodnevnom poslovanju.

Posvećeni smo sledećim principima ponašanja i nastavićemo da radimo u cilju održavanja poštene i zakonite saradnje u budućnosti.

Kodeks ponašanja možete preuzeti sa sledećeg linka. 

 

Podrazumeva se da se pridržavamo svih zakona i internih pravila, i kao članovi društva ispravno i odgovorno postupamo kako prema preduzeću tako i prema poslovnim partnerima. Pritom smo veoma dosledni u pridržavanju ispravnih vrednosti i principa naše grupacije.

Šta je usaglašenost (Compliance)?

Usaglašenost podrazumeva pridržavanje svih zakonskih pravila i propisa, kao i internih regulativa. Usaglašenost postavlja pravne okvire i usmerena je ka tome da unapred spreči prekršaje.

Šta je integritet?

Integritet znači ispravno postupanje iz ličnih ubeđenja - odgovorno delovati prema društvu, preduzeću i poslovnim partnerima.

Stoga ponašanje sa integritetom i shodno usaglašenosti nije samo zahtev koji se postavlja, već integritet i usaglašenost više posmatramo kao sastavni deo korporativne kulture.

https://www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/principles