Zaštita podataka

Zaštita Vaše privatnosti za vreme korišćenja naših internet stranica nam je naročito važna. Iz tog razloga evo opširnih informacija o proveri anonimnih podataka i podataka koji se odnose na lica.

Pristupni protokol

Vezano za Vaš pristup sadržaju na adresi  web strana i prilikom svakog otvaranja stranice odn. datoteke, podaci o pristupu tokom povezivanja memorišu se u tzv. datoteci o protokolima. Pojedinačno, o svakom pristupu memorišu se sledeći podaci:

 • IP-adresa računara koji zahteva pristup 
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristup 
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pregledač, uključujući i verziju pregledača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

 

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

 

Provera i obrada ličnih podataka

Lični podaci memorišu se samo onda ukoliko nam ih sami stavite na raspolaganje - npr. u okviru registracije kod upita, nagradne igre ili prijave na newsletter - ili nam date odobrenje za njihovu obradu. Ukoliko se za  korišćenje ponuđenih usluga od Vas zahtevaju Vaši lični podaci, isključeno je njihovo dopunjavanje podacima iz protokoliranja preko IP-adrese u svrhe formiranja korisničkog profila.

S obzirom da dopuštenje o korišćenju Vaših podataka u prethodno navedene svrhe može da obuhvati i prenošenje Vaših podataka na partnere Volkswagen-a (dileri, servis), finansijske institucije za pružanje usluga (Porsche Leasing), odn. Institute za istraživanje javnog mnenja koje ste vi odabrali, onda Vaši podaci mogu biti prosleđeni tim institucijama. Nadalje, njihovo prosleđivanje trećim licima, kao što su adresari i reklamne agencije, se ne vrši.

 

Provera i obrada anonimnih podataka

Na ovoj stranici se koristi softver za analizu korišćenja. Analizom tih podataka moguće je da se dođe do dragocenih saznanja o potrebama naših korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude. O svakom pristupu detaljno se proveravaju i snimaju sledeći podaci:

 • anonimni oblik IP adrese računara koji zahteva pristup
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristupanje
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pregledač (browser) korisnika, uključujući i verziju pregledača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem koji korisnika.

 

 

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posetioca vebsajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posetioca na bazi anonimnosti.

Naziv kolačića

Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)

Razlog

Uz pomoć usluge Webtrekk prikupljaju se statistički podaci o korištenju naše web ponude. Ti podaci se koriste za poboljšanje i optimizovanje usluge i ponude a time i boljeg korisničkog iskustva. Podaci se prikupljaju anonimno i isporučuju parametre kao što su npr. broj korisnika, klikovi korisnika kao i prosečno zadržavanje korisnika na nekoj od stranica, kako bi se uvidom u iste mogla poboljšati stranica. Takođe preko Referrer-URLs  statistički se prate korisnici koji su na naše stranice stigli preko drugih stranica a u svrhu utvrđivanja koja je naša marketinška kampanja pobudila više interesa korisnika naših stranica.

Period spremanja

Sesija ili pojedini podaci do 10 godina (svi podaci su anonimni odn. anonimizovani).

Third-Party Cookies

Na ovim stranicama integrisani su i sadržaji trećih strana. Te treće strane mogu teoretski postaviti kolačiće za vreme korišćenja naših stranica i time dobiti informacije da ste otvorili neku od naših stranica. Molimo Vas, posetite stranice trećih strana kako bi saznali više o korištenju kolačića sa njihove strane.

Naziv kolačića

Facebook Inc.(www.facebook.com/policy.php)

Razlog

Vidi Social Plugins

Period spremanja

Vidi Social Plugins

 

Postavke kolačića

Vaš Internet pretraživač može se podesiti tako da kolačići budu prihvaćeni samo uz Vašu saglasnost ili da budu u potpunosti odbijeni. Ovde moramo upozoriti da se može desiti da bez korićtenja kolačića područja ili pojedini delovi stranica funkcionišu ograničeno odn. da ih uopđte nije moguće koristiti.

Vi imate mogućnost upravljanja korišćenjem kolačića (eng. Cookies) odnosno njihovog blokiranja tako da podesite postavke svojeg Internet pretraživača na sledeći način:

 

 

Povezivanje sa pomoćnim programima društvenih mreža

Na našim internet stranicama koristi se pomoćni program društvene mreže Facebook. U te svrhe koristimo lajk dugme. Radi se o ponudi američke kompanije Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Poseta neke od naših internet stranica koja sadrži jedan takav pomoćni program, međutim, ne predstavlja povezivanje sa ovom kompanijom. Do povezivanja će doći tek nakon Vašeg izričitog pristanka o kome ćete biti upitani klikom na odgovarajuće dugme.