Sistem uzbunjivanja - Whistleblower system

1. Naš sistem za uzbunjivanje

U kompaniji Porsche SCG d.o.o. Beograd glavni prioritet je poštovanje propisa i internih pravila, kao i principa izloženih u našem Kodeksu ponašanja i u Kodeksu ponašanja za poslovne partnere. Važno je uočiti neprofesionalno ponašanje zaposlenih ili dobavljača i stati mu na put. Shodno tome, Centralnoj kancelariji za istrage smo poverili da u naše ime vodi nezavisan, nepristrasan i poverljiv sistem zaštite uzbunjivača.

Pravičnost predstavlja okosnicu našeg sistema za uzbunjivanje. Ona garantuje i najveći mogući stepen zaštite uzbunjivača, osoba uključenih u proces, kao i zaposlenih koji sarađuju na istrazi neprofesionalnog ponašanja.

Ovo podrazumeva i mogućnost anonimnog prijavljivanja i komunikacije. Posebno vodimo računa o tome da ne razotkrijemo identitet uzbunjivača koji žele da ostanu anonimni. Osveta uzbunjivačima ili drugim licima uključenim u proces u Porsche SCG d.o.o. Beograd se neće tolerisati. Osobe uključene u proces se smatraju nevinim dok se kršenje ne dokaže. Istrage će se sprovoditi sa najvećim stepenom poverljivosti. Informacije će biti obrađene u poštenom, brzom i zaštićenom procesu.

Kako obrađujemo vašu prijavu?

Kvalifikovane i iskusne kolege u Istražnoj kancelariji proučavaju svaku prijavu za eventualno neprofesionalno ponašanje zaposlenih u Volkswagen Grupi i sistematski je prate. Najpre ćete dobiti potvrdu o prijemu prijave. Istražna kancelarija tada vrši uvid u vašu prijavu. Ovo znači i da se prikupljaju činjenice, posebno od uzbunjivača. Ukoliko ovaj prvi uvid pokaže da ima razloga da se sumnja na povredu, pokreće se istraga u okviru specijalne Istražne jedinice. Posle toga Istražna kancelarija vrši procenu rezultata i preporučuju se odgovarajuće mere. Informacije o statusu i ishodu procedure će vam biti dostavljene bez odlaganja.

Eventualne povrede Kodeksa ponašanja poslovnih partnera koje načine dobavljači, uključujući i ozbiljne rizike i povrede ljudskih prava i  zaštite životne sredine koje načine direktni i indirektni dobavljači se takođe može prijaviti Istražnoj kancelariji - kao i prijave na koje inače mora hitno da se reaguje. Istražna kancelarija će informisati odgovarajuća odeljenja koja će pristupiti problemu. Ovo naročito uključuje preduzimanje neophodnih mera da se povrede i/ili rizici smanje, odnosno da se prekinu.

 

  • Vreme obrade zavisi od predmeta istrage 

Ovde možete naći više informacija o proceduralnim principima našeg sistema za uzbunjivanje. https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf  

2.  Imate li kritike ili povratne informacije u vezi sa proizvodom ili uslugom Porsche SCG d.o.o. Beograd?
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili upita u vezi sa vašim novim vozilom ili žalbe u vezi sa uslugama koje pruža Porsche SCG d.o.o. Beograd obratite se na sledeću mejl adresu: brigaokupcu@porschecg.rs.

Molimo vas za razumevanje jer sistem za uzbunjivanje nažalost nije u mogućnosti da obrađuje primedbe klijenata.

3. Podnošenje prijava našem sistemu uzbunjivanja

Sistem za uzbunjivanje nudi različite kanale preko kojih možete da prijavite eventualno neprofesionalno ponašanje zaposlenih, gde naša kompanija može brzo da uvidi problem i reaguje ako je potrebno.

Kontakti (209 KB)

Telefon 24/7

Prijavu možete da izvršite 365 dana u godini, tokom 24 sata na međunarodni besplatni broj:

+800 444 46300*.

Ako međunarodni besplatni broj nije dostupan preko mreže koju koristite, možete da pozovete sledeći broj telefona koji se naplaćuje:
+49 5361 946300


* Zavisno od zemlje iz koje upućujete poziv, možda nećete moći da ostvarite besplatni poziv sa međunarodnog broja budući da neki telefonski operateri ne podržavaju takvu uslugu. Ako je to slučaj, molimo vas da koristite ponuđenu telefonsku liniju uz naplatu.

4. Prijavljivanje našem Informacionom sistemu - Kanal za prijave preko interneta

Imate mogućnost korišćenja komunikacione platforme na Internetu

https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html za kontaktiranje Istražne kancelarije na više jezika. Ovaj sistem je poverljiv i bezbedan sa tehničke tačke gledišta.

Čak i ako vaš jezik nije ponuđen na kanalu za prijave, možete da koristite bilo koji jezik za prijavu.

Možete da kontaktirate Istražnu kancelariju na bilo kom jeziku imejlom ili poštom.

Link: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&language=ger

Medijatori

Porsche SCG d.o.o. je angažovala nekoliko eksternih advokata koji rade kao medijatori. Oni pružaju savete o sistemu za informisanje ili vode računa o tome da prijave uzbunjivača budu anonimno prosleđene Istražnoj kancelariji, ako se to zahteva. 

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa Medijatorom, ovde možete da pronađete njihove podatke: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/ 

E-mail

Možete da stupite u kontakt sa Istražnom kancelarijom naše kompanije preko sledeće imejl adrese:  io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de


Centralna Istražna kancelarija

Poštanska adresa:

Central Investigation Office

Box 1717

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg Germany

Lično:      

Molimo vas da unapred zakažete sastanak putem imejla na adresu: io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

5. Imate li još pitanja? 

Pitanja ili predloge za poboljšanje sistema za uzbunjivanje možete da uputite i Istražnoj kancelariji.  

Možete se obratiti i našem službeniku za usklađenost, odnosno odgovornom licu za sva pitanja u vezi sa sistemom za uzbunjivanje na: brankica.suljagic(kwfat)porschescg(kwfdot)rs

 

 

Zaštita uzbunjivača

Usklađivanje poslovanja sa odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača

Obaveštavamo Vas da su Porsche SCG doo Beograd i Porsche Inter Auto doo Beograd uskladili svoje poslovanje sa odredbama usvojenog Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) (u daljem tekstu : "Zakon") 
koje se primenjuju od 04.12.2015. godine, te u skladu sa obavezom iz čl. 16 st. 1 i 2 Zakona objavljujemo:

 

Sve informacije koje se mogu smatrati radnjama unutrašnjeg uzbunjivanja u smislu Zakona možete dostaviti na mail adresu ovlašćenog lica za prijem informacija i vođenje postupka: compliance(kwfat)porschescg(kwfdot)rs