Audi CLX2021

2021-09-23

CLX202 Fruška Gora, septembar 2021.

3 dinamična dana sa Audi dilerskom mrežom (prodaja i postprodaja) na prvom lokalno organizovanom CLX-u. Odlična energija i zadovoljni učesnici.