Učim uz Porsche

2024-05-28

Dualno obrazovanje – Učenje kroz rad za budućnost autoindustrije

Beograd 27. maj 2024. godine

Dualno obrazovanje, odnosno učenje kroz rad, predstavlja model srednjeg stručnog obrazovanja putem kojeg se stiču znanja i veštine u školi i kod poslodavca. Na osnovu uspešnog austrijskog modela dualnog obrazovanja, koji se pokazao kao izuzetno efikasan, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i predstavnicima trgovinskog odeljenja Ambasade Austrije, kompanija Porsche Srbija i Crna Gora se uključila u ovaj projekat.

Tim povodom u objektu kompanije Porsche Inter Auto S, koja je postala sastavni deo sistema dualnog obrazovanja, upriličen je donatorski događaj sa panel diskusijom, na kojem su učestvovali Miloš Vujanović - generalni direktor Porsche Srbija i Crna Gora, Njegova Ekselencija ambasador Austrije - Christian Ebner, Jürgen Schreder - direktor Trgovinskog odeljenja Ambasade Austrije, Gabrijela Grujić - direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, Mirjana Kovačević - rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije, Aleksandar Perišić - glavni operativni direktor Porsche Inter Auto S, i direktori srednjih stručnih škola sa kojima je započeta saradnja: Politehnika - škola za nove tehnologije (Beograd), Tehnička škola GSP (Beograd), Elektrotehnička škola "Mihajlo Pupin" (Novi Sad) i Srednja mašinska škola (Novi Sad).

Ovaj pionirski poduhvat rezultat je proaktivnog razmišljanja rukovodstva kompanije Porsche Srbija i Crna Gora koja je svesna da je ulaganje u znanje i praktični rad od velikog značaja za autoindustriju. Zahvaljujući direktorki Politehničke škole, Dušici Jovanović, i njenim saradnicima, prepoznata je važnost smera tehničara mehatronike u autoindustriji, te je plan i program za ovaj profil prilagođen i izmenjen. Očekuje se da će za tri godine autoindustrija dobiti prve tehničare mehatronike osposobljene za rad. ,,U cilju podizanja svesti o značaju dualnog obrazovanja za privredu, mi, kao društveno odgovorna kompanija, stavićemo na raspolaganje četiri automobila marke SEAT Ibiza, kao nastavno sredstvo školama čiji će učenici deo svog obrazovanja provesti u našoj kompaniji. Ovo je samo prvi korak u modernizaciji i pružanju boljih uslova za rad u srednjim stručnim školama, a nadamo se da će našim putem da krenu i ostale automobilske kompanije, sve u cilju zajedničkog interesa i boljitka" Izjavio je Miloš Vujanović, generalni direktor kompanije Porsche Srbija i Crna Gora.

Automobili su potpuno ispravni i spremni za upotrebu u edukativne svrhe. Pored automobila, profesorima će biti omogućena dodatna edukacija za rad na savremenoj opremi i sa profesionalnim tehničkim trenerima u Školskom centru Porsche Srbija i Crna Gora, identično kao i za zaposlene i sertifikovane servisere. Stečeno znanje profesori će teorijski da prenose deci u školama, dok će praktični deo da realizuju mentori i licencirani instruktori iz servisa.

Kompanija Porsche Srbija i Crna Gora ponosna je što može da doprinese obrazovanju mladih i razvoju autoindustrije u Srbiji i veruje da će ulaganje u dualno obrazovanje da donese brojne benefite i da unapredi kvalitet radne snage u našoj zemlji.